ภาษาไทย

 

 

 ครู  ศศิตา      อาจวงษ์

ครู  ค.ศ.1